Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Πώς και πόσο θα μειώνεται η σύνταξη με το νέο σύστημα

Με το σημερινό καθεστώς, με 10.500 ημέρες ασφάλισης (35 έτη) και μηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ, το ποσό της σύνταξης είναι 1.412 ευρώ. Με καθεστώς υπολογισμού όλου του ασφαλιστικού βίου, με 10.500 ημέρες ασφάλισης και αποδοχές από 1.000 έως 2.000 ευρώ για όλο τον βίο, το ποσό της σύνταξης θα είναι 1.200 ευρώ, μαζί με το προνοιακό τμήμα (360 ευρώ). Δηλαδή, μειωμένο κατά 15%. Αν ο ασφαλισμένος εισπράξει την ανταποδοτική σύνταξη νωρίτερα (π.χ. στα 60), το ποσό αυτό θα είναι 840 ευρώ (572 ευρώ λιγότερα, μείωση κατά 40% σε σχέση με το ποσό που εισπράττει με το σημερινό καθεστώς).