Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

tasos: Κρίση … χρέους made in … USA !

tasos: Κρίση … χρέους made in … USA !: "ΑΠΟ : Faros Μεγάλα ερωτηματικά έχουν γεννηθεί από την λεγόμενη “κρίση χρέους” στις … ΕΠΑ !!! Ναι, ναι ! Όχι στην … Ελλάδα, αλλά στις … Ε..."

Δεν υπάρχουν σχόλια :