Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

tasos manifesto: Αξονες και στόχοι πάλης για την οργάνωση της λαϊκή...

tasos manifesto: Αξονες και στόχοι πάλης για την οργάνωση της λαϊκή...: ΕΙΣΟΔΗΜΑ: Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κατοχύρωση του 35ω...

Δεν υπάρχουν σχόλια :