Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Redfly Planet: Να δείξουμε το δρόμο της επαναστατικής ανατροπής ....

Redfly Planet: Να δείξουμε το δρόμο της επαναστατικής ανατροπής ....: Να δείξουμε το δρόμο της επαναστατικής ανατροπής Τόσο η πραγματικότητα της καπιταλιστικής κρίσης όσο και η μελέτη των Θέσεων της ΚΕ επιβ...

Δεν υπάρχουν σχόλια :